Partners

Het Masterplan Filmtalent wordt mede mogelijk gemaakt door

 

 • Provincie Limburg

“Provincie Limburg wil graag een aantrekkelijke leef- en werkomgeving bieden aan bewoners, bezoekers en bedrijven. Daarom schaart de Provincie zich achter het belang van talentontwikkeling, cultureel aanbod en werkgelegenheid. Film is een sector die deze drie aspecten combineert. Talenten die hier in Limburg kennis opdoen aan de aanwezige kunstvakopleidingen kunnen hun creativiteit uiten in de film. Daarnaast biedt film vele kansen voor andere sectoren. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de catering voor cast en crew, filmen op locatie, een bijdrage aan het imago van deze provincie als creatieve regio en het aantrekken van nieuwe toeristen. Film is een toegankelijke vorm van cultuur. Film is een medium dat cultuur makkelijk kan vertalen naar economische resultaten. Film is een uiting van talent en creativiteit. Film in Limburg moet zichtbaar zijn. Deze brochure is een mooie stap in het zichtbaar maken van de Limburgse talenten in de filmsector. Aan deze talenten de belangrijke taak om het filmklimaat in deze regio op een hoger niveau te brengen. De Provincie Limburg heeft vertrouwen in haar talenten.” (Noël Lebens, gedeputeerde voor Cultuur ten tijde van de lancering van het Masterplan)

 • Huis voor de Kunsten Limburg

“Het Huis voor de Kunsten Limburg kom je op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Met diverse (aangesloten) partners zet het Huis zich o.a. in voor een bloeiend filmklimaat in Limburg. Zij fungeert daarbij als spin in het web. De ene keer treedt het Huis vooral faciliterend en uitvoerend op door bijvoorbeeld het organiseren van filmworkshops en -festivals, de andere keer meer initiërend en verbindend door bijvoorbeeld amateurs en jonge talenten te koppelen aan professionals. Een van de speerpunten van het Huis is talentontwikkeling: jonge, ambitieuze en talentvolle filmers de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen in hun vak. Het ‘Masterplan Filmtalent’ voorziet hier mede in.” (Patricia Peters, consulent Film & Fotografie)

 • Stichting Cultuur en Bedrijf

“Stichting Cultuur en Bedrijf Maastricht is in 1992 ontstaan op initiatief van de toenmalige bestuurders van de gemeente Maastricht en het Theater aan het Vrijthof. Zo heeft zij Maastricht kandidaat culturele hoofdstad 2018 geadopteerd en ondersteunt zij op dit moment de winnaars van De Nederlandse Dansdagen en het Masterplan Filmtalent. Naast het organiseren van een tweetal bijzondere theatervoorstelling voor haar leden en haar gasten, waarvan één voorstelling samen met de culturele stichting van Sittard-Geleen en Heerlen, organiseert de stichting jaarlijks ook een aantal Theatercafés en gebruikt zij een deel van de ledenbijdrage voor maatschappelijke doelen. Met bovenstaande streeft de Stichting ernaar om in Maastricht dé ontmoetingsplek te zijn voor het bedrijfsleven, de semi-overheid, de overheid, de provincie en het bestuur van de gemeente Maastricht.”

 • Gemeente Maastricht
 • Brand Cultuurfonds
 • Stichting Elisabeth Strouven
 • Stichting Kanunnik Salden-Nieuwenhof
 • Stichting Edmond Hustinx
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

Overige partners

 

 • ABK Maastricht

“Juist de aanwezigheid van talenten hier op deze Limburgse grond dient iets te zijn dat gekoesterd en gestimuleerd moet worden. In mijn ogen dient iedereen de handen in elkaar te slaan zodat talent ontdekt, gestimuleerd en in sommige gevallen zelfs geschapen wordt. Dat betekent het ook dat men over grenzen (en niet alleen landsgrenzen) heen moet kunnen kijken en kunnen stappen. Vandaar dat de Academie van Beeldende Kunsten Maastricht het belang van ‘het Masterplan filmtalent’ inziet. Het draagt weer bij aan de samenwerking die niet alleen gewenst maar zelfs nood-zakelijk is. Er lopen steeds meer lijnen en samen- werkingsverbanden die de ketting gaan vormen.” (Jan Salden, docent ABKM)

 • Toneelacademie Maastricht

“De Toneelacademie is een nest dat barst van het acteer- en regisseertalent. De camera is al jaren onze vriend. Het is mooi dat jong talent met ideeën en ondernemingszin nu ook vanuit het “Masterplan Filmtalent” support en ondersteuning kan vinden in de regio.Wij doen mee!” (Leo Swinkels, directeur Toneelacademie Maastricht)

 • MAD-faculty Genk

“De Media, Arts en Design Faculty, Cam- pus C-Mine (Genk) is bijzonder opgetogen over het Masterplan Filmtalent. Dit initiatief voor talentontwikkeling binnen Limburg – en bij uitbreiding de euregio – is meer dan welkom. Het Masterplan zal voor de studenten en afgestudeerden van de MAD-Faculty de komende jaren mooie opportuniteiten bieden en jaarlijks concrete netwerken, doorgroeikansen en bovenal boeiende films opleveren.”

 • Arcus College

“De opleidingen Kunst,Theater en Media (KTM) van het Arcus College participeren in het Masterplan omdat wij onze studenten willen opleiden aan de hand van concrete producties.We hanteren daarbij het model van “meester-gezel”, waarbij jongeren het vak leren van mensen die het vak uitoefenen. Het Masterplan past in ons streven en daarom zien we ook hier weer kansen voor studenten: leren van professionals, netwerken, je passie en motivatie verder uitbouwen door het vak steeds gedetailleerder in de vingers te krijgen, enz.”

 • Regiobranding Zuid-Limburg

“De schoonheid van het Heuvelland, omzoomd door de spannende stedenring Maastricht – Sittard-Geleen – Heerlen – Parkstad, biedt een zeldzame combinatie van natuur, cultuur, landschap en stedelijkheid die je, in zo’n compacte samenhang, nergens anders aantreft in Europa. Zuid-Limburg ligt precies op het breukvlak van de Latijnse en Germaanse talen en culturen van Europa. Dit ‘schuren der culturen’ heeft de regio gemaakt tot wat zij is: een open, meertalige, innovatieve en vitale samenleving. De regio is al 2000 jaar een broedplaats voor vele culturen, cultuurminnaars en -makers. Ook voor filmmakers. Een gezond filmklimaat is onlosmakelijk onderdeel van de cultuur. Het is de beeldentaal van de 21ste eeuw bij uitstek, maar meer nog dan dat: het medium is de toegang voor al diegenen tot de misschien nog wat onbekende boodschap van Zuid-Limburg. Om die reden past het Masterplan uitstekend binnen de doelstellingen van regiobranding Zuid-Limburg.” (Wim Ortjens, directeur Stichting Regiobranding Zuid-Limburg)

 • Cinesud

“De centrale doelstelling van het Masterplan Filmtalent – jong talent de kans bieden zich, onder professionele begeleiding, te ontplooien en ontwikkelen – sluit nauw aan bij een van de belangrijkste speerpunten van Cinesud. Bovendien wil Cinesud een centraal aanspreekpunt en adviserende, begeleidende en ondersteunende partij zijn voor eenieder die actief is of ambities heeft in het creatieve audiovisuele veld. Wij staan dan ook volledig achter het Masterplan Filmtalent en zullen de (jonge) makers en hun producties op alle mogelijke wijze ondersteunen, zowel productioneel als facilitair. Van het aanvullen van cast en crew, het regelen van cateraars, locaties en vergunningen tot het aanleveren van apparatuur en verzorgen van productionele ondersteuning en begeleiding – Cinesud ondersteunt het Masterplan en haar jonge talenten graag.” (Guido Franken, projectmanager Cinesud)

 • CLAP! Liège

“With a view to supporting and facilitating filmmaking for Belgian and foreign producers, CLAP is looking forward to offer assistance to professional filmmakers from Holland and especially from Maastrich that is so close to us.The CLAP’s offices are located in Liege and in Namur and help all coproductions shooting in the Provinces of Liege, Namur and Luxembourg. We are interested in working partnership with Maastricht and the Lumiere Cinema to create links and exchanges between our both organizations. Shooting here, screening there, connecting people together are purposes we are following. CLAP will help producers and young filmmakers from Maastricht to find locations, help with administration and local authorities, organize catering and other information.” (Florence Conradt, assistant office CLAP!)

 • Hennenman Agency

“Henneman Agency is een agentschap voor creatieve talenten uit de film-, televisie- en theaterindustrie, van acteurs en scenaristen tot regisseurs en componisten. Wij zorgen voor deskundige begeleiding, zoals het beheren van zakelijke agenda’s en het bemiddelen bij contractbesprekingen. Een sterke persoonlijke betrokkenheid is ons uitgangspunt. Henneman Agency speelt een strategische rol tussen het talent dat wij vertegenwoordigen en de opdrachtgevers, op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast initiëren wij ook zelfstandig film-, televisie- en theaterprojecten. Wij zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe en spannende samenwerkingen tussen jong en ervaren talent en verbinden ons daarom graag aan Initiatiefnemers Masterplan Filmtalent.” (Dunja Bonger & Jara Lucieer)